Μία βόλτα στην Παροικιά

Μία βόλτα στην Παροικιά

Η Παροικία βρίσκεται στο ξεχωριστό νησί της Πάρου στο νομό Κυκλάδων. Η Παροικία είναι η πρωτεύουσα του νησιού της Πάρου και βρίσκεται χτισμένη στην θέση της αρχαίας Πάρου.…